Weegschaal
Bedoeld voor de Bijbot. De software is opgenomen in Florigs2560.zip.