DAW NoN Timeline
Non timeline (home) is open source DAW voor Linux. Verder is het de vraag of het ook om kan gaan met de USB verbinding van geluid. Laat staan met VST3. Kortom vergeet het.