Recorder Midieditor

Probeer Midi editor.
Laat dit via Midi en de AMS zich extern besturen? Als ik blz 288 van de PG mag geloven kan dit wel.