Python3

Virtual environment
Een virtual environment is eigenlijk de manier om als gebruiker programma`s uit te voeren. Je kunt een eigen hoekje kiezen waar jij alle rechten hebt. Hier kan Python dan een directory met een virtual environment maken.

Installatie python geeft aan dat alles correct geïnstalleerd is:
sudo apt install -y python3-venv
python3 -m venv /path/to/new/virtual/environment
python3 -m venv /var/www/html/venvs/richard
De virtual environments worden gemaakt in de directory /usr/richard/venvs/
pip3 install --upgrade pip setuptools --user
cp /var/www/py/helloworld.py var/www/html/venv/richard/helloworld.pyMaak helloworld.py
Ga in terminal naar: cd /var/www/html/venv
source richard/bin/activate
Let op het scherm. Vanuit deze geactiveerde directory (cd richard):
python helloworld.py
deactivate en alles is weer normaal.

PostgreSQL interface
Om met de PostgreSQL database te kunnen communiceren moet er een interfacing software worden geïnstalleerd. Er bestaan meerdere interfaces maar psycopg wordt van alle kanten aanbevolen. Python heeft een eigen pakketmanager (pip vs apt-get). Eerst een sudo apt install python3-pip en vervolgens sudo apt install virtualenv uitvoeren. Nu kan er een zogenaamde virtual environment worden opgezet met virtualenv --python=/usr/bin/python3 venvs/postgrestest. Deze virtual environment moet worden geactiveerd met: source ~/venvs/postgrestest/bin/activate. Na deze voorbereidingen volgt de eigenlijke installatie met pip install psycopg2-binary. Doe nu in een terminal: python /var/www/py/hellopostgresql.py. Dit laat een lijstje zien met de bruikbare databases. En na een reboot is alles weer verdwenen. Ook erg handig Grrrrr. pip3 install -U pip # make sure your pip is up-to-date, howto install. Werkt dus ook niet. Na redelijk veel gepruts werkt het.
pip3 install --upgrade pip --user 2018-12-26 upgraded naar pip-18.1

apt-cache search psycopg
sudo apt-get install python3-psycopg2
sudo apt-get install python-psycopg2-dbg

Data verzamelen
Het programma flora002.py wordt gebruikt om de data te verzamelen. Het kan worden gestart in een terminal met: python3 /var/www/py/flora002.py. Dit programma hoort eeuwig te blijven lopen totdat het onderbroken wordt met Ctrl-C.


Vorige: PHP Home Volgende: PgAdmin4