Protoschild Mega2560
Alternatief model van Kiwi.

Deze schildjes worden voorzien van een aantal aansluitingen voor componenten die in vrijwel alle robots worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een 3-kleuren LED, een buzzer en een internetverbinding. Dit laat meer ruimte op het breadboard voor de rest van het project. Bovendien zijn de verbindingen betrouwbaarder dan op een breadboard. Dit schild bevat 2 LEDs: 1 voor power en 1 parallel aan de RS232 ingang.