altRobots
/robotigs/icons/actuator.pngActuatoren
/robotigs/icons/printboards.pngAlgemeen
/robotigs/icons/chassis.pngChassis
/robotigs/icons/florigs.pngFlorigs
/robotigs/icons/interfacing.gifInterfacing
/robotigs/icons/microphone_icon.pngMuziek
/robotigs/icons/musicKey_icon.pngMuzikanten
/robotigs/icons/shield.pngSchildjes
/robotigs/icons/sensors.gifSensors
/robotigs/icons/languages.pngTalen
/robotigs/icons/battery.pngVoedingen
/robotigs/icons/arduino_logo.pngµControllers
altContact
Python3/robotigs/icons/login_key.png    alt  

Deze pagina is verouderd. Ga naar de vernieuwde pagina.

 • Tekst ontleden met Python
 • /robotigs/icons/pluviometer_animation-icon.gif Voor de statistische regenmeter wordt een website uitgelezen en vervolgens met de tekst worden ontleed om de neerslaggegevens hier uit te kunnen halen.

 • Beschrijving
 • /robotigs/documentatie/plaatjes/linux.png Wij gebruiken sinds 2018 Python (home) in plaats van Perl, vooral omdat het iets leesbaarder kan zijn en nog makkelijker in het gebruik voor beginners. Verder wordt Python door vele systeem programma`s gebruikt waaronder bijvoorbeeld PgAdmin4.

 • Modules
 • Modules voor Python zijn een soort bibliotheken.

  • PySide2
  • Qt wordt gebruikt als de grafische interface. Voor de verbinding met Python zijn er 2 mogelijkheden en wij gebruiken PySide2. Grafische elementen worden widgets genoemd.
   • Ubuntu installatie (beschrijving)
    • Voorbereiding
    • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
     sudo apt-get install build-essential
     sudo apt autoremove
     Enkel als het niet meer wil is dit nog te proberen. Download de gewenste *.whl en ga naar de directory waar deze ligt opgeslagen.
    • Installatie
    • pip install PySide2

  • Pyserial
  • Pyserial (home) is een manier om een seriële communicatie tussen een PC en een Arduino via de bestaande USB verbinding op te zetten. Je hebt de USB verbinding namelijk toch al. Na een clean install moeten de volgende modules worden geïnstalleerd om te kunnen ontwikkelen aan deze applicatie.
   • Ubuntu installatie (beschrijving)
   • Onder Ubuntu moet u de seriële poort vrijgeven voor de gebruiker.
    1. Voorbereiding
    2. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
     sudo apt-get install build-essential
     sudo apt autoremove
    3. Installatie
    4. sudo apt install python3-pip
     pip3 install pyserial
   • Windows10 installatie
    1. Installatie
    2. pip install --upgrade --user pyserial
   • Tips en tricks
   • shortintro Pyserial
    python3 -m serial.tools.list_ports => lijstje met alle beschikbare seriële poorten.

  • Inputs
  • Wij kiezen voor Inputs voor het uitlezen van bijvoorbeeld een joystick (voorbeeld).
   • Ubuntu installatie (beschrijving)
    • Voorbereiding
    • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
     sudo apt-get install build-essential
     sudo apt autoremove
    • Installatie
    • pip3 install inputs (Successfully installed inputs-0.5)

  • psutil
  • Voor het uitlezen van bijvoorbeeld de accu stand van een laptop of andere gadgets (manual.pdf).
    • Voorbereiding
    • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
     sudo apt-get install build-essential
     sudo apt autoremove
    • Installatie
    • sudo pip3 install psutil
    • Voorbereiding
    • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
     sudo apt-get install build-essential
     sudo apt autoremove
    • Installatie
    • sudo pip3 install psutil

 • Het maken van een Windows executable.
 • Py installer doet de truc onder windows. Wat doet de truc onder Ubuntu? Miets. Windows in powershell python C:\Users\richard\Desktop\py\testpyserial.py. Geeft aan dat pyserial niet is geinstalleerd.

 • Installatie en updates
  1. Windows 10
   • Installatie
   • Kijk met python -V of python --version in een Powershell of python reeds is geïnstalleerd. Let op want dit zal een ander resultaat geven dan: python -v (). Het moet wel een versie van 3.0 of hoger zijn want versies van 2 zullen niet werken.

    Kijk bij /www.python.org/downloads/windows/. Vanuit daar de AMD86, x86 versie op mijn laptop geïnstalleerd door de *.exe te downloaden en te installeren. Hou wel even de geavanceerde instellingen in de gaten, zoals het toevoegen van paden en het geschikt maken voor alle gebruikers aanvinken.

    Overigens hoeft er na de installatie niet python3 te worden gebruikt als commando in de Powershell. Sterker nog: dat zal niet werken: gebruik gewoon python. pip werkt ook gewoon zonder toevoeging 3.
   • Updates
   • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade Dit is nog Linux.
  2. Ubuntu 18
   • Installatie
   • Er wordt verondersteld dat de installatie van python is uitgevoerd. Zie ook python. Voor de geïnstalleerde release kijk met:
    python3 -V . Let op want dit zal een ander resultaat geven dan: python -V
    Installeer python en enkele noodzakelijke hulpprogramma`s:
    sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-virtualenv
    sudo apt install build-essential libssl-dev libffi-dev

    We gaan eerst kijken of Python is geïnstalleerd en zo ja welke versie door in een terminal python3 --version uit te voeren (toelichting). Na een bare metal installatie van Ubuntu 18.04 krijg ik te zien dat ik Python 3.6.7 heb. Een Python programma kan geschreven worden met een gewone tekstverwerker. Schrijf het programma helloworld.py en enter nu in een terminal: python3 /var/www/py/helloworld.py. Dit is de eerste kennismaking met Python.
   • Updates
   • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    • Substations
    • Voor alle soorten substations geldt dat alle instellingen die nodig zijn om te kunnen functioneren worden in een eeprom opgeslagen. Daardoor blijven ze jarenlang bewaard, ook als de voeding wordt afgeschakeld. Ieder substation heeft een klok met Lithium accu. De klok blijft 1 jaar lopen zonder voeding. Lokale handbediening als override op ieder substation. 3-standen: Uit(0), Aan(I), Automatisch(II). Bangood

 • Editor
 • In principe kan iedere teksteditor worden gebruikt om een Python programma mee te schrijven. Maar sommigen zijn makkelijker in het gebruik dan anderen.
  1. Thonny
  2. Dit is simpel te installeren en werkt beperkt. Interessant voor beginners.
  3. Tekst editor
  4. Is eigenlijk ook niks mis mee.

 • Evdev versus Inputs
 • Wij kiezen Inputs (installatie) omdat het ook compatibel is met Windows. Inputs (github) en Evdev (home) zijn beiden modules voor Python waarmee hardware zoals een joystick kan worden uitgelezen maar evdev is niet platform onafhankelijk.
  • Windows vs linux
  • Evdev loopt uitsluitend op Linux. Inputs loopt ook op Windows. Qt-Gamepad vraagt om Evdev en gebruiken we dus maar niet.
  • Ze zijn verschillend?
  • First, the easy flowchart: do you have to create a new virtual device that has a set of specific capabilities? Use uinput. Do you have to read and handle events from an existing device? Use evdev. Do you have to create a device and read events from that device? You (probably) need two processes, one doing the uinput bit, one doing the evdev bit (bron).
  • Inputs is simpeler
  • In het gebruik met Python is Inputs simpeler.
  • evdev legacy
  • NIET GEBRUIKEN. Beter is inputs als module. Maar Qt Gamepad vraagt om evdev: jammer dan. Voor het uitlezen van een joystick. (installatie)
   • Voorbereiding
   • sudo apt-get install python-dev python-pip gcc
   • Installatie
   • sudo pip3 install psutil

Virtual environment
Een virtual environment is eigenlijk de manier om als gebruiker programma`s uit te voeren. Je kunt een eigen hoekje kiezen waar jij alle rechten hebt. Hier kan Python dan een directory met een virtual environment maken.

Installatie python geeft aan dat alles correct geïnstalleerd is:
sudo apt install -y python3-venv
python3 -m venv /path/to/new/virtual/environment
python3 -m venv /var/www/html/venvs/richard
De virtual environments worden gemaakt in de directory /usr/richard/venvs/
pip3 install --upgrade pip setuptools --user
cp /var/www/py/helloworld.py var/www/html/venv/richard/helloworld.pyMaak helloworld.py
Ga in terminal naar: cd /var/www/html/venv
source richard/bin/activate
Let op het scherm. Vanuit deze geactiveerde directory (cd richard):
python helloworld.py
deactivate en alles is weer normaal.

PostgreSQL interface
Om met de PostgreSQL database te kunnen communiceren moet er een interfacing software worden geïnstalleerd. Er bestaan meerdere interfaces maar psycopg wordt van alle kanten aanbevolen. Python heeft een eigen pakketmanager (pip vs apt-get). Eerst een sudo apt install python3-pip en vervolgens sudo apt install virtualenv uitvoeren. Nu kan er een zogenaamde virtual environment worden opgezet met virtualenv --python=/usr/bin/python3 venvs/postgrestest. Deze virtual environment moet worden geactiveerd met: source ~/venvs/postgrestest/bin/activate. Na deze voorbereidingen volgt de eigenlijke installatie met pip install psycopg2-binary. Doe nu in een terminal: python /var/www/py/hellopostgresql.py. Dit laat een lijstje zien met de bruikbare databases. En na een reboot is alles weer verdwenen. Ook erg handig Grrrrr. pip3 install -U pip # make sure your pip is up-to-date, howto install. Werkt dus ook niet. Na redelijk veel gepruts werkt het.
pip3 install --upgrade pip --user 2018-12-26 upgraded naar pip-18.1

apt-cache search psycopg
sudo apt-get install python3-psycopg2
sudo apt-get install python-psycopg2-dbg

Data verzamelen
Het programma flora002.py wordt gebruikt om de data te verzamelen. Het kan worden gestart in een terminal met: python3 /var/www/py/flora002.py. Dit programma hoort eeuwig te blijven lopen totdat het onderbroken wordt met Ctrl-C.


Vorige: PHP Home Volgende: PgAdmin4

Algemene informatie over dit onderdeelAlgemene informatie test
Menu groep  Talen
Laatste verandering  2021-03-11

Robots waar dit onderdeel in zit
Dashboard
Flora couveuse2