altRobots
/robotigs/icons/actuator.pngActuatoren
/robotigs/icons/printboards.pngAlgemeen
/robotigs/icons/chassis.pngChassis
/robotigs/icons/arduino_logo.pngµControllers
/robotigs/icons/florigs.pngFlorigs
/robotigs/icons/interfacing.gifInterfacing
/robotigs/icons/microphone_icon.pngMuziek
/robotigs/icons/musicKey_icon.pngMuzikanten
/robotigs/icons/shield.pngSchildjes
/robotigs/icons/sensors.gifSensors
/robotigs/icons/languages.pngTalen
/robotigs/icons/battery.pngVoedingen
altContact
Gas sensor TGS800/robotigs/icons/login_key.png    alt  
Inleiding

De TGS800 is een Taguchi Gas Sensor, vernoemd naar de Japanse professor die het principe uitvond. De weerstand van een stukje verontreinigd metaaloxide varieert afhankelijk van de gassen waarmee het in contact komt. Omdat bij kamertemperatuur de sensor geheel verzadigd raakt met waterdamp bevat de sensor ook een verwarmingselement dat tot circa 300°C verwarmt. Er bestaat een hele serie TGS sensoren, waarbij het verschil ligt in de gevoeligheid voor specifieke gassen, wat samenhangt met het gebruikte metaaloxide en de werktemperatuur.

De TGS800 is volgens de datasheet een sensor om de luchtkwaliteit te kunnen meten en reageert op algemene luchtvervuilers. Meer specifiek is hij gevoelig voor: waterstofgas, ethanol, koolmonoxide, ammoniak en methaan, in volgorde van gevoeligheid met de gevoeligste als eerste. Het is een enkeldraads sensor. Dat wil zeggen dat hij slechts 1 verwarmingselement bevat. Daardoor is de TGS800 bedoeld voor continu gebruik omdat hij tot 3 dagen nodig heeft om droog te stoken.

De aansluiting is gemakkelijk. De sensor bevat 6 aansluitpinnen, gegroepeerd in 2 groepjes van 3 pinnen die symetrisch tegenover elkaar staan. De middelste pen van ieder groepje is de aansluiting van het verwarmingselement. Dit element moet worden gevoed met 5V. De polariteit maakt niet uit, sterker nog, het mag zelfs wisselspanning zijn. Van de 4 overblijvende pennen zijn de pennen die ieder aan 1 kant zitten gelijk. Ook hier maakt de polariteit niet uit. Als voetje gebruik ik het voetje van een ouderwetse buis. De sensor kan er welliswaar op 2 verschillende manieren worden ingezet, maar dat maakt voor de correcte werking niets uit.

Vego biedt een schakeling en uitleg in hun groot sensoren boek. Met een microcontroller is het nog gemakkelijker. De variabele weerstand wordt aangesloten op de AD-convertor. Deze moet in staat zijn om een weerstand te meten tussen 10 kOhm en 130 kOhm. 

In de praktijk blijkt deze sensor inderdaad redelijk gevoelig voor ethanol, want als ik ergens in mijn ontwikkelhok mijn glas whiskey neerzet, dan registreert deze sensor dat onmiddelijk en wel heftig! Zelfs op een glas bier reageert hij al direct! Door de mand gevallen???? :)

SparkFun Electronics is veel goedkoper dan Conrad.


Algemene informatie over dit onderdeel
KYcode Sensor is niet meer verkrijgbaar
Pinout tekst  Datasheet
Menu groep  Sensors
Laatste verandering  2018-03-28

Software voor dit onderdeel
Smelly Party  Arduino Mega 2560
Just wait till your 57....
Afb 1: TGS 800

Just wait till your 57....
Afb 2: Sensor print

Just wait till your 57....
Afb 3: Smelly V01